Dinamika - Onix

Az "ONIX" diagnosztikai készülék, az emberi szervezet élettani (fiziológiai) állapotának számítógépes értékelését lehetővé tévő "Dinamika" műszercsalád egyik tagja (a TU 9442-001-50904116-2005 orosz szabványnak megfelelően).

Rendeltetése:

Az "ONIX" diagnosztikai készülék, az egészségi állapot felmérésére és a gyógyítás hatékonyságának ellenőrzésére szolgál, azonban vannak saját megkülönböztető funkciói, amelyek egyedülállóvá teszik a cég által gyártott diagnosztikai eszközök között.
Ez a készülék azoknak készült, akiket érdekel a keleti természetfilozófia, és képletesen szólva "készen állnak arra, hogy a modern tudományos módszerek algebrájának alkalmazásával, leellenőrizzék az ókori bölcsek elméletének harmóniáját".

A keleti gyógyászat tanításai szerint, az emberi test, egy- a környezetével elválaszthatatlan kapcsolatban lévő-, igen bonyolult dinamikus rendszer, amelynek működését a test szerveiben az energia felhalmozásának és felhasználásának sebessége határozza meg.

A hagyományos indiai orvoslásban a "csakrák" fogalmát használják, amelyek az indiai orvosok szerint, a szervezetben, az idegrendszert és a belső elválasztású mirigyrendszert összekötő energiaáramlások metszés- és "örvény" pontjai.

A kínai gyógyítók úgy vélték, hogy az emberi testet sajátságos "meridiánok szövik át", amelyekben az egyes szervek energiája áramlik.

A matematikai analízis modern módszerei lehetővé teszik, hogy felfedezzük és szemléletesen bemutassuk azokat a titokzatos törvényszerűségeket, amelyek szerint testünk egyes szervei hatnak egymásra, és hogy választ adjunk arra a kérdésre, hogy a belső szervek betegségei miért nyilvánulnak meg a bőr egyes pontjainak érzékenységében, valamint, hogy a szervezet belső betegsége miért tud kiváltani idegi rendellenességet.

Amit a hagyományos indiai orvoslás "csakrák"-ként és a kínai orvoslás "meridiánok"-ként határoz meg, valójában nem más, mint annak az igen bonyolult energetikai mátrixnak a különféle módszerekkel történő állapotelemzése, amit az emberi szervezet jelent.

A szívritmusok korszerű kutatási módszerei lehetővé teszik az energia, testünk szervei általi felhalmozási- és felhasználási folyamatainak matematikai precizitású bemutatását.

A test minden egyes szerve specifikus sejtekből áll, melyeknek egyedi struktúrájuk van és amelyek meghatározott módon működnek. A szervezetben lezajló folyamatokat, a szerveket alkotó sejtekben végbemenő kémiai reakciók sajátosságai határozzák meg.

A különböző kémiai reakciók más-más módon zajlanak le a sejtekben, de valójában minden kémiai reakció nem más, mint egy energiaelnyelési és felszabadulási folyamat. Ahhoz, hogy ezek a reakciók optimális módon menjenek végbe, minden sejtnek tápanyagokra van szüksége, amit a vér szállít el hozzájuk.

A tápanyagoknak nem csak el kell jutniuk a sejtekhez, de "megfelelő időben kell a megfelelő helyen" lenniük. Ahhoz, hogy egy sejt a megfelelő ütemben jusson a szükséges mennyiségű energiához, minden szerv "igénylést" nyújt be a szívhez. Ez az oka annak, hogy miért a szívritmusban tükröződik a felhalmozott- és elfogyasztott energia egyensúlya.

Az EKG görbe jel felvételével és a szívritmusnak a különböző frekvenciatartományokban történő kielemzésével, képet alkothatunk a belső szervekben sejtszinten zajló folyamatokról, és ily módon betekintést nyerünk e szervek állapotába.

A keleti természetfilozófia szempontjából a betegség első tünete nem más, mint az energia felhalmozódás-felhasználás arányának megváltozása a belső szervekben. 

E szerint a szerv, amelynek megszűnik az a lehetősége, hogy felvegye és leadhassa a szükséges mennyiségű energiát, különböző betegségtünetekkel reagál, amelyeknek a sajátosságait az határozza meg, hogy a szervnek energiahiánya vagy többlete van.

Például az energiahiány az úgynevezett "májmeridiánban", gyors fáradékonyságban és apátiában nyílvánul meg, miközben a többletenergia ugyanazon meridián esetén, ingerlékenységet és egészségtelen jellegű hiperaktivitást eredményez.

Az, amit a keleti gyógyászatban hagyományosan "aurának" neveznek, tulajdonképpen a szervezet energiaállapotának leképezése.

Az emberi test egyfajta elektromágneses hullámgenerátor. Az emberi szervezetben az energia elnyelésének és felszabadulásának sebességét és minőségét, a testünk szerveiben sejt szinten lezajló kémiai reakciók sebessége és minősége határozza meg. Az emberi szervezetben zajló energiacsere minőségének értelmezéséhez használják a keleti természetfilozófusok az "aura" fogalmát.

Tudományosan gondolkodva, nem beszélhetünk olyan mágikus módszerek létezéséről, amelyek lehetővé tennék, hogy "lefényképezzük", vagy más módon "rögzítsük" az aurát.

Ugyanakkor az emberi szervekben lejátszódó energiafolyamatok, valamint a szívritmusokból visszatükröződő folyamatok elemzése lehetőséget ad nekünk, hogy kidolgozzunk egy integrált állapotjelzőt, amely objektíven tükrözi a szív és érrendszer, az idegrendszer, a belső elválasztású mirigy és vegetatív rendszerek működésének minőségét.

Egy ilyen állapotjelző, fizikai tartalma szerint, megközelíti az "aura" fogalmát abban az értelemben, ahogy azt a keleti gyógyítók értették.

Az "ONIX" program jellegzetes tulajdonságai a gyakorlati alkalmazás egyszerűsége és könnyűsége. A készülék üzemeltetéséhez nincs szükség szakorvosi képzettségre. A részletes, lépésenkénti Használati Utasítást követve, lehetővé válik, hogy gyors és kényelmes módon jussunk hozzá a vizsgálati eredményekhez.

Az "ONIX" program nemcsak a szervezetnek a gyógyszerekre és az orvosi kezelésekre adott válaszának szemléletes formájú megjelenítése, de lehetővé teszi azt is, hogy a keleti gyógyítók által használt módon és kifejezések segítségével mutassuk be a szervezetben zajló folyamatokat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A "DINAMIKA" Tudományos és Gyártó Kft. által alkalmazott technológiát jóváhagyta az Orosz Föderáció Egészségügyi Minisztériuma és engedélyezte annak gyógyászati célokra történő használatát; a technológiát az Orosz Föderáció szabadalmi- és a szerzői jogi tanúsítványai védik.

A "DINAMIKA" Tudományos és Gyártó Kft. által létrehozott "Dinamika" készülékcsalád számítógépes programjai és hardverei megfelelnek az Európai Kardiológiai Társaság és az Észak-Amerikai Elektrofiziológiai Egyesület által elfogadott mérési szabványoknak, fiziológiai értelmezéseknek és klinikailag alkalmazott szív intervallum-mérési előírásoknak.

A "DINAMIKA" Tudományos és Gyártó Kft. gyártólétesítményei megfelelnek az ISO 9001:2008 gyártási minőségi szabványelőírásoknak.
A vonatkozó okmányok a Dinamika-Lotus oldalon tekinthető meg.

Jognyilatkozat

A készülék nem minősül orvostechnikai eszköznek, használata nem helyettesíti az orvosi diagnózist, kezelést.           Nem célja a diagnózis felállítása, a kezelés, a gyógyítás sem ember sem állat esetében.
 A készülék minden szükséges EU minősítéssel rendelkezik.