Dinamika - Onix

Az "ONIX" diagnosztikai készülék, az emberi szervezet élettani (fiziológiai) állapotának számítógépes értékelését lehetővé tévő "Dinamika" műszercsalád egyik tagja (a TU 9442-001-50904116-2005 orosz szabványnak megfelelően).

Rendeltetése:

Az "ONIX" diagnosztikai készülék, az egészségi állapot felmérésére és a gyógyítás hatékonyságának ellenőrzésére szolgál, azonban vannak saját megkülönböztető funkciói, amelyek egyedülállóvá teszik a cég által gyártott diagnosztikai eszközök között.
Ez a készülék azoknak készült, akiket érdekel a keleti természetfilozófia, és képletesen szólva "készen állnak arra, hogy a modern tudományos módszerek algebrájának alkalmazásával, leellenőrizzék az ókori bölcsek elméletének harmóniáját".

A keleti gyógyászat tanításai szerint, az emberi test, egy -a környezetével elválaszthatatlan kapcsolat-ban lévő-, igen bonyolult dinamikus rendszer, amelynek működését a test szerveiben az energia fel-halmozásának és felhasználásának sebessége határozza meg.

A hagyományos indiai orvoslásban a "csakrák" fogalmát használják, amelyek az indiai orvosok szerint, a szervezetben, az idegrendszert és a belső elválasztású mirigyrendszert összekötő energiaáramlások metszés- és "örvény" pontjai.

A kínai gyógyítók úgy vélték, hogy az emberi testet sajátságos "meridiánok szövik át", amelyekben az egyes szervek energiája áramlik.

A matematikai analízis modern módszerei lehetővé teszik, hogy felfedezzük és szemléletesen bemu-tassuk azokat a titokzatos törvényszerűségeket, amelyek szerint testünk egyes szervei hatnak egy-másra, és hogy választ adjunk arra a kérdésre, hogy a belső szervek betegségei miért nyilvánulnak meg a bőr egyes pontjainak érzékenységében, valamint, hogy a szervezet belső betegsége miért tud kiváltani idegi rendellenességet.

Amit a hagyományos indiai orvoslás "csakrák"-ként és a kínai orvoslás "meridiánok"-ként határoz meg, valójában nem más, mint annak az igen bonyolult energetikai mátrixnak a különféle módszerekkel történő állapotelemzése, amit az emberi szervezet jelent.

A szívritmusok korszerű kutatási módszerei lehetővé teszik az energia, testünk szervei általi felhal-mozási- és felhasználási folyamatainak matematikai precizitású bemutatását.

A test minden egyes szerve specifikus sejtekből áll, melyeknek egyedi struktúrájuk van és amelyek meghatározott módon működnek. A szervezetben lezajló folyamatokat, a szerveket alkotó sejtekben végbemenő kémiai reakciók sajátosságai határozzák meg.

A különböző kémiai reakciók más-más módon zajlanak le a sejtekben, de valójában minden kémiai reakció nem más, mint egy energiaelnyelési és felszabadulási folyamat. Ahhoz, hogy ezek a reakciók optimális módon menjenek végbe, minden sejtnek tápanyagokra van szüksége, amit a vér szállít el hozzájuk.

A tápanyagoknak nem csak el kell jutniuk a sejtekhez, de "megfelelő időben kell a megfelelő helyen" lenniük. Ahhoz, hogy egy sejt a megfelelő ütemben jusson a szükséges mennyiségű energiához, minden szerv "igénylést" nyújt be a szívhez. Ez az oka annak, hogy miért a szívritmusban tükröződik a felhalmozott- és elfogyasztott energia egyensúlya.

Az EKG görbe jel felvételével és a szívritmusnak a különböző frekvenciatartományokban történő kielemzésével, képet alkothatunk a belső szervekben sejtszinten zajló folyamatokról, és ily módon betekintést nyerünk e szervek állapotába.

A keleti természetfilozófia szempontjából a betegség első tünete nem más, mint az energia felhal-mozódás-felhasználás arányának megváltozása a belső szervekben. 

E szerint a szerv, amelynek megszűnik az a lehetősége, hogy felvegye és leadhassa a szükséges mennyiségű energiát, különböző betegségtünetekkel reagál, amelyeknek a sajátosságait az határozza meg, hogy a szervnek energiahiánya vagy többlete van.

Például az energiahiány az úgynevezett "májmeridiánban", gyors fáradékonyságban és apátiában nyílvánul meg, miközben a többletenergia ugyanazon meridián esetén, ingerlékenységet és egészségtelen jellegű hiperaktivitást eredményez.

Az, amit a keleti gyógyászatban hagyományosan "aurának" neveznek, tulajdonképpen a szervezet energiaállapotának leképezése.

Az emberi test egyfajta elektromágneses hullámgenerátor. Az emberi szervezetben az energia elnyelésének és felszabadulásának sebességét és minőségét, a testünk szerveiben sejt szinten lezajló kémiai reakciók sebessége és minősége határozza meg. Az emberi szervezetben zajló energiacsere minőségének értelmezéséhez használják a keleti természetfilozófusok az "aura" fogalmát.

Tudományosan gondolkodva, nem beszélhetünk olyan mágikus módszerek létezéséről, amelyek lehe-tővé tennék, hogy "lefényképezzük", vagy más módon "rögzítsük" az aurát.

Ugyanakkor az emberi szervekben lejátszódó energiafolyamatok, valamint a szívritmusokból vissza-tükröződő folyamatok elemzése lehetőséget ad nekünk, hogy kidolgozzunk egy integrált állapot-jelzőt, amely objektíven tükrözi a szív és érrendszer, az idegrendszer, a belső elválasztású mirigy és vegetatív rendszerek működésének minőségét.

Egy ilyen állapotjelző, fizikai tartalma szerint, megközelíti az "aura" fogalmát abban az értelemben, ahogy azt a keleti gyógyítók értették.

Az "ONIX" program jellegzetes tulajdonságai a gyakorlati alkalmazás egyszerűsége és könnyűsége. A készülék üzemeltetéséhez nincs szükség szakorvosi képzettségre. A részletes, lépésenkénti Haszná-lati Utasítást követve, lehetővé válik, hogy gyors és kényelmes módon jussunk hozzá a vizsgálati eredményekhez.

Az "ONIX" program nemcsak a szervezetnek a gyógyszerekre és az orvosi kezelésekre adott vála-szának szemléletes formájú megjelenítése, de lehetővé teszi azt is, hogy a keleti gyógyítók által hasz-nált módon és kifejezések segítségével mutassuk be a szervezetben zajló folyamatokat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A "DINAMIKA" Tudományos és Gyártó Kft. által alkalmazott technológiát jóváhagyta az Orosz Föderáció Egészségügyi Minisztériuma és engedélyezte annak gyógyászati célokra történő haszná-latát; a technológiát az Orosz Föderáció szabadalmi- és a szerzői jogi tanúsítványai védik.

A "DINAMIKA" Tudományos és Gyártó Kft. által létrehozott "Dinamika" készülékcsalád számítógépes programjai és hardverei megfelelnek az Európai Kardiológiai Társaság és az Észak-Amerikai Elektrofiziológiai Egyesület által elfogadott mérési szabványoknak, fiziológiai értelmezéseknek és klinikailag alkalmazott szív intervallum-mérési előírásoknak.

A "DINAMIKA" Tudományos és Gyártó Kft. gyártólétesítményei megfelelnek az ISO 9001:2008 gyártási minőségi szabványelőírásoknak.
A vonatkozó okmányok a Dinamika-Lotus oldalon tekinthető meg.

Jognyilatkozat

A készülék nem minősül orvostechnikai eszköznek, használata nem helyettesíti az orvosi diagnózist, kezelést.           Nem célja a diagnózis felállítása, a kezelés, a gyógyítás sem ember sem állat esetében.
 A készülék minden szükséges EU minősítéssel rendelkezik.